Emile Oude Wolbers

SOCIALE VERNIEUWING - PRIKKELS EN TOOLS OM (MEE) TE VERANDEREN

Persoonlijke ontwikkeling en -leiderschap
bewust maken, aanzetten tot beweging, zichtbaar maken van weerstand en patronen, ontwarren en verbinden

Vernieuwing Sociaal Domein
Brug tussen klantmanager en klant, innovatie sociale zekerheid, veiligheid, armoede-aanpak 2.0

Mentor en adviseur
Samenwerken aan het omgaan met veranderingen die de moderne tijd met zich meebrengt. Hoe ga je verder na burnout of ontslag?
Bel 06-16058485 of stuur een email