Emile Oude Wolbers

BEWEGING IN VERANDERING, EEN NATUURLIJKE MANIER

Vernieuwing Sociaal Domein Innovatie SZ, procesverbetering, reconnect klant en klantmanager
Beweging in verandering, proces en mens bewust maken, 360° inzicht, belemmering en oplossing
Stroom en energie Samenwerken aan het omgaan met veranderingen die de moderne tijd met zich meebrengt privé en op het werk.
Linkedin | Twitter - verandergids